Türkçe | English |  

Teklif
İsteyiniz
 
GÜNCEL HABERLER
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
Söz konusu Tebliğler, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri dipnotlarında açıklamak kaydıyla 1/1/2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabileceklerdir.
Pay Alım Tebliği Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile halka açık ortaklıkların yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacıyla bir kontrol pazarı oluşturulabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, halka açık ortaklıklarda kontrol etme çaba ve mücadelelerinin önünün açılması hedeflenmiştir.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetme
E - B Ü L T E N
 
ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ANTALYA 2012 - HER HAKKI SAKLIDIR
info@adalyadenetim.com