Türkçe | English |  

Teklif
İsteyiniz
 
GÜNCEL HABERLER
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
Söz konusu Tebliğler, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri dipnotlarında açıklamak kaydıyla 1/1/2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabileceklerdir.
Pay Alım Tebliği Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile halka açık ortaklıkların yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacıyla bir kontrol pazarı oluşturulabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, halka açık ortaklıklarda kontrol etme çaba ve mücadelelerinin önünün açılması hedeflenmiştir.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetme
E - B Ü L T E N
 
 
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri

Ülkemizde uluslararası uygulamalara ve bu doğrultuda IFRS’lere tam uyumu sağlayabilmek için IASB tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuatımıza kazandırılmasını teminen:

 

1.       Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin TFRS 1 Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 146) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

 

2.       Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

3.       Konsolidasyona ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Tebliğ (Sıra No: 12)

 

17/7/2013 tarihli ve 28710 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğler, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri dipnotlarında açıklamak kaydıyla 1/1/2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabileceklerdir. 

 

 

‹‹ Geri Dön
 
ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ANTALYA 2012 - HER HAKKI SAKLIDIR
info@adalyadenetim.com