Türkçe | English |  

Teklif
İsteyiniz
 
H A K K I M I Z D A
 
 
ŞİRKETİMİZİN KISACA ÖZETİ

 

Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim SMMM AŞ, gerek Antalya gerekse Akdeniz Bölgesi merkezli olarak faaliyet gösteren ilk yetkili Bağımsız Denetim kuruluşudur. Şirketimiz 2007 yılında kurulmuştur.

 

Firmamız aşağıdaki düzenleyici kamu otoritelerinin listelerinde kayıtlı olup; hem genel alanda, hem de özel düzenlemelere tabi olan tüm alanlarda bağımsız denetim yapma yetkisine sahiptir:

 

KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
HMSGM (Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü)

 

Adalya Uluslararası, TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) üyesidir.

 

Firmamızın ana faaliyet dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.

 

Müşterilerimizin Bağımsız Denetim, TFRS'ye Geçiş, Finansal ve Vergisel Danışmanlık, İç Denetim ve Muhasebe Bilgi Sistemleri Danışmanlığı, Kurumsal Finans ve Yönetim Desteği, Şirket Kurulması ve Birleşmesi Danışmanlığı ile Yatırım Danışmanlığı ve Değerleme hizmetlerine konu olan finansal gereksinimlerine iş çözümleri teklif etmekteyiz.

 

Ülkemiz mali sistemindeki en önemli sorunlardan biri olarak muhasebe uygulamalarındaki hatalar göze çarpmaktadır. Her ölçekteki işletmede; standartlara uyumsuzluk, kayıtlarda farklılık, bilgi ve belge düzeninde aksaklık ile bankalar, çek, senet, satıcılar, ve müşteriler hesaplarının takibi sorun olarak göze batmaktadır. Bu sorunların çözüme kavuşabilmesi için, iyi bir muhasebe ve raporlama standardizasyonunun yanısıra, kurulu finansal sistemin denetimi de büyük önem arz etmektedir ki; Adalya Uluslararası olarak uzman denetim kadromuzla, bilgi ve deneyimlerimizi kurumların yararına bir değer haline dönüştürmek amacındayız..

 

 
ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ANTALYA 2012 - HER HAKKI SAKLIDIR
info@adalyadenetim.com