Türkçe | English |  

Teklif
İsteyiniz
 
H İ Z M E T L E R İ M İ Z
 
Bağımsız Denetim Hizmetleri
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Finans ve Vergi Danışmanlığı
İç Denetim ve Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmanlığı
 
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, müşterilerine; Defter kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve finansal tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygunluğunun raporlanması, Türk Ticaret Kanunu kapsamında;  İÇ KONTROL, BAĞIMSIZ DENETİM, ÖZEL DENETİM, FAALİYET DENETİMİ, UYGUNLUK DENETİMİ ve İŞLEM DENETİMİ konularında hizmet vermektedir.
 

Denetim işlemlerinin kapsamı;
 

  • Firmaların faaliyetleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının, kontrolü sonucunda doğru hesaplara kayıt yapılıp yapılmadığı ve vergi kaybına neden olup olmadığının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ' uygun olarak denetlenmesi ve raporlanması,
  • Faaliyet denetiminde amaç, ortakların belirlediği işletme politikalarının uygulanması ve işletme yönetiminin başarısının raporlanması,
  • Uygunluk denetiminde amaç,  işletmenin tabi olduğu mevzuata uyma derecesinin raporlanması,

 

Denetim çalışmamız sırasında edindiğimiz bilgi ve gözlemlere dayanarak, yönetim bilgilendirme ve tavsiye yazısı ile firmanın;  verimliliği, rekabet avantajları ve doğru yatırıma yönlendirilmeleri yapılmaktadır.

 
ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ANTALYA 2012 - HER HAKKI SAKLIDIR
info@adalyadenetim.com